صفحات بیوگرافی

با ایجاد صفحات زیبا که تمام پیوندهای مهم شما را در یک صفحه گروه بندی می کند، فالوورهای خود را به مشتری تبدیل کنید.

شروع کنید Contact sales

کوتاه کننده لینک، کوتاه کردن لینک, سایت tnu.ir

یک پیوند برای حکومت بر همه آنها.

پروفایل های زیبا ایجاد کنید و محتوایی مانند پیوندها، کمک مالی، ویدیوها و موارد دیگر را برای کاربران رسانه های اجتماعی خود اضافه کنید. یک مورد را در پروفایل های رسانه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید تا کاربران شما بتوانند به راحتی همه پیوندهای مهم شما را در یک صفحه پیدا کنند.

شروع کنید
استاندارد جدید
قابل ردیابی تا انتها.

نمایه ها کاملاً قابل ردیابی هستند و شما می توانید دقیقاً متوجه شوید که چند نفر از پروفایل های شما بازدید کرده‌اند یا روی پیوندهای نمایه شما کلیک کرده‌اند و از کجا هستند.

شروع کنید
قابل ردیابی تا انتها

Take control of your links

You are one click away from taking control of all of your links, and instantly get better results.